Kick off meeting projektu CICADA4CE

Projekt CICADA4CE, financovaný programem Interreg Central Europe, se zaměřuje na zlepšení přizpůsobení měst změnám klimatu prostřednictvím začlenění ekosystémových služeb a sociálních přístupů. Projekt má za cíl posílit zapojení občanů a zúčastněných stran do tvorby efektivních adaptačních strategií. V pěti pilotních městech střední Evropy se realizují „urban living labs“, kde místní komunity spolupracují na vytváření akčních plánů pro lepší adaptaci na změny klimatu. Partnerství zahrnuje 12 organizací z šesti zemí a projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) s celkovým rozpočtem 2,14 milionu eur.

Cílem projektu je nejen navrhovat účinné politiky, ale také zvyšovat kapacity a kompetence všech zúčastněných v oblasti klimatické adaptace. Tímto způsobem se zvyšuje efektivita městských adaptačních strategií a posiluje se aktivní účast občanů na řešení problémů spojených s klimatickými změnami. IURS bude v tomto projektu spolupracovat úzce s jihomoravským městem Břeclav.

Kick off meeting projektu se uskutečnil ve dnech 13. - 14. června 2024 v polských Katovicích v sídle hlavního projektového partnera  IETU - Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách projektu CICADA4CE​.