Brownfieldy jako příležitost a rozvoj nejen koridoru Moravská brána

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava pořádá ve spolupráci s IURS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel z.s. seminář Brownfieldy jako příležitost a rozvoj nejen koridoru Moravská brána.

Vedle odborných přednášek a exkurze budou na semináři předány Ceny J.B. Jackson. Hlavním cílem semináře je debata nad Akčním plánem pro regeneraci brownfields v Moravskoslezském kraji. Kompletní program naleznete v přiložené pozvánce.

Seminář se uskuteční v konferenční místnosti Ústavu geoniky AV ČR v Ostravě - Porubě na ulici Studentská 1768, dne 12. října 2017.

Seminář je pořádán za podpory projektu Implementation of Sustainable Land Use in Integrated Environmental Management of Functional Urban Areas – LUMAT - Project index number: CE89 Interreg CENTRAL EUROPE Programme.

 

Soubory ke stažení