Pozvánka na training přírodě blízkých řešení ve veřejném prostoru

IURS, z.s. Vás společně s městem Liptovský Mikuláš zve na Training aplikace přírodě blízkých řešení ve veřejném prostoru obcí a měst. Seminář se koná v rámci projektu SALUTE4CE a uskuteční se

ve čtvrtek 11. února 2021 od 10:00 online 

na odkazu - https://meet.google.com/stz-thma-bkc

Mezinárodní projekt SALUTE4CE si klade za cíl zachovat a rozvíjet přírodní zdroje prostřednictvím integrovaného environmentálního managementu. Chce rozvíjet kapacity veřejného sektoru v oblasti pěstování lokální vegetace, která je resistentní vůči klimatickým změnám. Nejedná se o obrovský infrastrukturní projekt, spíše se zaměřuje na vybrané menší a nenákladné intervence v urbánním prostředí, které kopírují myšlenku zelené akupunktury. Projektoví partneři vytvoří metodologii a kritéria pro výběr vhodných míst a zvolenou intervenci.

Projekt byl zahájen v dubnu 2019 a bude ukončen v březnu 2022.