Pozvánka na workshop urbánní akupunktury

Institut pro udržitelný rozvoj sídel, z.s. společně s Ekocentrem Trkmanka pořádá vzdělávací workshop s tematikou urbánní akpunktury. Ten se uskuteční 18. srpna 2020 ve Velkých Pavlovicích na jižní Moravě. Workshop je určen zájemcům z řad veřejné správy, občanů, soukromého sektoru i studentů VŠ.

Cílem semináře je otestovat navrhované intervence zelené urbánní akupunktury, které mají vést k ozelenění městských prostor a ochlazování teplotních ostrovů.  Pozvánku včetně programu najdete na tomto odkazu. Celodenní workshop, který se koná v rámci mezinárodního projektu SALUTE4CE začíná v 8:30 a je pro všechny registrované zájemce zdarma. Registrace posílejte na email: adelabrazdova@gmail.com. 

Mezinárodní projekt SALUTE4CE si klade za cíl zachovat a rozvíjet přírodní zdroje prostřednictvím integrovaného environmentálního managementu. Chce rozvíjet kapacity veřejného sektoru v oblasti pěstování lokální vegetace, která je resistentní vůči klimatickým změnám. Nejedná se o obrovský infrastrukturní projekt, spíše se zaměřuje na vybrané menší a nenákladné intervence v urbánním prostředí, které kopírují myšlenku zelené akupunktury. Projektoví partneři vytvoří metodologii a kritéria pro výběr vhodných míst a zvolenou intervenci.