Tématický seminář k rozvoji Městské památkové rezervace Mikulov

Přijměte pozvání na tématický seminář k rozvoji Městské památkové rezervace Mikulov, který je uspořádaný v rámci projektu BhENEFIT. Rozvoj v historických oblastech našich měst zahrnuje celou řadu aspektů ze sociální a ekonomické oblasti, stejně jako z oblasti životního prostředí, které je třeba zohlednit. Cílem semináře bude poskytnout informace vlastníkům a provozovatelům objektů v historickém centru Mikulova k možnostem obnovy, revitalizace, nebo technického zhodnocení budov.

Datum konání: 19.6.2019, 10:00 hod. (doba trvání cca 3 hod.)

Sraz před Městským úřadem Mikulov, Náměstí 1, Mikulov

Akci pořádá Městský úřad Mikulov ve spolupráci s Institutem pro udržitelný rozvoj sídel, z.s., partnerem projektu BhENEFIT.

Více informací: Mgr. Marcela Hrbková, tel. 519 444 515

Projekt BhENEFIT navrhuje komplexní přístup ke správě historických budov s přihlédnutím k širokému spektru souvisejících aspektů týkajících se jejich každodenní údržby. Cílem je zachování a valorizace historického dědictví v kontextu udržitelného rozvoje s ohledem na ochranu životního prostředí. Metodiku řízení historických urbánních oblastí vytváří 13 partnerů v 7 různých zemí ve střední Evropě.

Projekt BhENEFIT (CE1202) je financován programem Interreg CENTRAL EUROPE.