Twinning setkání projektu SURFACE

Jak omezit vytváření odpadu? Na tuto otázku hledají odpověď odborníci z osmi evropských zemí v rámci projektu SURFACE. Jedním z řešení může být založení tzv. re-use parku, který měly možnost navštívit i zástupkyně samospráv a vybraných institucí mikroregionu Hustopečsko v maďarské Budapešti v říjnu 2019.

Re-use park je místo, kam lidé odnášejí nepotřebné věci, které jsou ale vhodné pro další využití. Pracovníci re-use parku tyto staré věci očistí, případně opraví a prodávají za drobný poplatek dalším zájemcům. Dochází tak k omezení vzniku odpadu a snižování nákladů na jeho odstranění. Vydělané peníze jsou znovu investovány do svozu komunálního odpadu či městské zeleně v Budapešti. „Návštěva re-use parku neziskové společnosti FKF přinesla řadu inspirace při nakládání s nepotřebnými věcmi i pro náš region,“ říká Brigita Petrášová, která má na starosti propagaci mikroregionu Hustopečsko. Celý koncept projektu SURFACE, který je podpořen z programu Evropské unie Interreg CENTRAL EUROPE, je nastaven tak, aby bylo docíleno zvýšení povědomí spotřebitelů o opětovném použití výrobků, což ve výsledku může přispět ke zlepšení životního prostředí. 

Inspirací mohou být i tzv. Kaufhausy v německých městech Kempten a Lindau. Tyto jsme díky projektu SURFACE navštívili začátkem prosince 2019 společně s našimi twinning partnery z mikroregionu Hustopečsko. Lokální firmy zde zdarma v tzv. ZAK krabicích vybírají od občanů nepotřebné věci, které následně opraví a prodávají v second hand obchodech, které vypadají jako běžné obchodní domy. V těchto domech pracují různě zdravotně a sociálně znevýhodnění lidé. Z nakupování použitého zboží chtějí v Německu udělat elegantní nákupní zážitek. Díky tomuto přístupu se provozovatelům Kaufhausů a především obcím daří znovu využít až polovinu nepotřebných věcí, a tedy snížit množství lokálního odpadu.