V Ostravě proběhl odborný workshop o simulacích městského plánování

V pondělí 31. července 2017 proběhl v reprezentativních prostorách Slezskoostravské radnice odborný workhop s názvem „Potřeby a očekávání spojené se simulací scénářů městského plánování za současných a budoucích klimatických podmínek.Téma zaujalo jak univerzitní pracovníky, tak zástupce soukromých firem, veřejné správy i neziskového sektoru.

Cílem workshopu bylo zjistit, jaký mají účastníci workshopu názor na zpracování dat týkajících se klimatických změn a jeho vlivu na územní plánování. Města jsou totiž obecně ohrožena dopady změn klimatu nejen díky vysoké koncentraci lidí, ale také výstavbou infrastruktury, hospodářské a průmyslové činnosti. Sama města mají tendenci zhoršovat některé extrémy klimatu jako jsou například vlny horka, záplavy, aj. Workshopu se zúčastnilo 23 osob a jednalo se o zástupce soukromých firem, neziskového sektoru, univerzit i veřejné správy.

Workshop se konal v rámci inovativního projektu 730004 — Panevropské městské klimatické služby - PUCS, který je financován programem Evropské unie HORIZON 2020. Cílem projektu je zpracovat systém, který by byl schopen předložit nejlepší vědecké dostupné údaje o klimatických podmínkách v takové podobě, která bude uchopitelná a použitelná pro územní plánování a pomůže tak koncovým uživatelům (veřejným i soukromým subjektům) lépe řešit důsledky změny klimatu v místním měřítku. Za koncové uživatele jsou považovány jak soukromé, tak veřejné subjekty. Do řešení projektu je celkem zapojeno 14 partnerů z 6 evropských zemí.