Vítězové 5. ročníku cen J.B. Jackson za nejlepší diplomovou práci v oblasti udržitelného rozvoje sídel

Ve čtvrtek 19. srpna 2021 zasedla online hodnotící komise 5. ročníku ceny J.B. Jackson za nejlepší diplomovu práci v oblasti udržitelného rozvoje sídel. Do soutěže se mohly hlásit práce ryze teoretické, ale i o diplomové práce zaměřené na rozvoj konkrétního území, a to jak z pohledu územně technického, tak i z pohledu strategického rozvoje nebo problematiky sociálně ekonomické či urbanistické. Z četných prací zaslaných z řady univerzit nejen v České republice, ale i na Slovensku, komise ocenila tyto odborné práce:

1.Cena

Ing. Václav Hofman

Veřejná prostranství v suburbánní zástavbě obcí v zázemí hlavního města Prahy

vedoucí diplomové práce: Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D. - Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí

 

2.Cena

Ing. arch. Jan Bittner

Územní dopady systému vysokorychlostní tratě Praha – Brno

vedoucí diplomové práce: prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. - České vysoké učení technické v Praze,Fakulta architektury

 

3.Cena

Mgr. Lenka Paszová

Walkability a urbánní struktury/design

vedoucí diplomové práce: Mgr. Ondřej Slach, Ph.D. - Ostravská Univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta

 

Komise se vzhledem k vysoké kvalitě prací rozhodla udělit i 4 čestná uznání. 

 

Ing. Jaroslav Jelínek

Cost - benefit analýza: Dvorecký most

vedoucí diplomové práce: prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. -  Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí

 

Ing. David Pop

Zklidňování dopravy ve vybrané části města Hlučín¨

vedoucí diplomové práce: Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D. - Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

 

Ing. Adam Čecho

Vodný manažment a mestský dizajn – Prípadová štúdia Petržalka

vedoucí diplomové práce: Ing. arch. Michal Hajduk, PhD. – Slovenská technická univerzita v Bratislavě

 

Mgr. Kristýna Štolfa

Veřejné zakázky a ochrana životního prostředí

vedoucí diplomové práce JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D. - Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

 

Komise ve složení Ing. Božena Schejbalová, CSc,  Mgr. Blanka Marková, Ph.D., Ing. Jiří Tylčer, CSc.,Ing. Mgr. Iva Tichá, Ph.D. výhercům gratuluje.