Výstupy setkání partnerů projektu BhENEFIT v Bratislavě

Jednání mezinárodních partnerů konsorcia BhENEFIT se uskutečnilo 5. – 7. listopadu 2018 v Bratislavě. Jednalo se o v pořadí již páté setkání projektu, který navrhuje komplexní přístup ke správě historických budov s přihlédnutím k širokému spektru souvisejících aspektů týkajících se jejich každodenní údržby. Cílem aktivit projektu BhENEFIT je zachování a valorizace historického dědictví v kontextu udržitelného rozvoje s ohledem na ochranu životního prostředí.

Průběh setkání ilustruje v pořadí již šesté projektové video.

Setkání hostilo Centrum SPECTRA, Sředoevropské výzkumné a školící centrum v oblasti prostorového plánování. První den setkání jsme se seznámili s pracovištěm a programem téměř třídenního jednání. Následovala prohlídka centra města Bratislavy s odborným urbanistickým výkladem.

Druhý den byl programově velmi nabitý. Hned z rána nás čekali prezentace tzv. Guidelines, tedy pravidel implementace strategií pro management historických urbánních oblastí. Tyto prezentace zpracovali jednotliví partneři ve spolupráci s danými městy, ve kterých působí nebo se kterými spolupracují. IURS v rámci projektu BhENEFIT spolupracuje s městem Mikulov. Prezentaci k Mikulovu naleznete v příloze.

Guidelines jsou součástí vyvíjené metodiky řízení historických urbánních oblastí. Tuto metodiku vytváří společně 13 partnerů v 8 různých zemí ve střední Evropě. Každá země řeší specifické problémy spojené se zachováním nemovitého dědictví, jako jsou například zemětřesení, znečištění, nadměrný cestovní ruch, energetická účinnost apod. Vyvinuté nástroje a metodiky budou tedy přizpůsobeny místním potřebám. Po představení Guidelines, které zrcadlí kontext ochrany nemovitého dědictví a jeho řízení v jednotlivých evropských státech nás čekala zpětná vazba od Christophe Ebermanna z oddělení Evaluace a monitoringu programu Interreg Central Europe. Ten hodnotil vývoj projektu až na několik výtek směrem k administrativě pozitivně.

V odpoledních hodinách jsme se věnovali praktickému využití GIS nástroje při řízení historických urbánních oblastí. Na vývoji nástroje pracuje SPECTRA s podporou všech projektových partnerů.

V podvečer následovaly praktické interaktivní workshopy s cílem nastavit standardy pro realizaci lokálních workshopů a akcí na národní úrovni, které cílí na stakeholdery v oblasti územního rozvoje.

V pátek dopoledne jsme si vyslechli prezentace o proběhnuvších ICT workshopech a společně vydefinovali, jak lépe předat projektové know-how směrem k veřejnosti. K tomuto účelu slouží řada nástrojů vyvinutých v rámci projektu BhENEFIT včetně videí s příklady dobré praxe.

Projekt probíhá od 1. 6. 2017 do 30. 11. 2019 a je financován programem Interreg CENTRAL EUROPE.