Workshop pro děti z mateřské školy na téma Re-Use

Říjen je měsíce padajícího listí, ale také období, kdy řada mateřských škol z měst zatížených znečištěním ovzduší vyráží na své podzimní školky v přírodě.  V letošním roce byly děti z Mateřské školy z Orlové v Beskydech na chatě Švarná Hanka a pracovníci projektu SURFACE - Smart Urban Reuse Flagship Alliances in Central Europe, CE970 podporovaní z Interreg CENTRAL EUROPE Programmep ro ně 8.10.2018 uspořádali workshop s tématikou re–use.

Cílem workshopu bylo hravou formou dětem ukázat, že není třeba vše co doma zdánlivě překáží a je nepotřebné odhazovat do košů, ale je možné to k něčemu využít.

Nejdříve děti, kterých se na Švarné Hance sešlo 30, páraly svetry a připravovaly vlnu do klubíček k dalšímu použití. Ze zbytků a odstřižků  vlny si pak děti udělaly obrázky. Pro výrobu obrázků použily papíry již dříve z jedné strany potištěné.

Protože si každý chtěl dovézt suvenýrek pro maminku, měly děti v druhé části programu možnost si vytvořit ze starého časopisu a zbytků krabic rámeček na fotografii.

V průběhu celého workshopu probíhaly diskuse o tom, co děti doma mají a co by mohly použít například jako stojan na pastelky.

Výtvory se dětem moc povedly a všichni doufáme, že se podařilo v nich vzbudit zájem o Re – Use.