BhENEFIT

Nemovité dědictví a integrované nástroje pro udržitelné řízení historických urbánních oblastí (BhENEFIT)

BhENEFIT navrhuje komplexní přístup ke správě historických budov s přihlédnutím k širokému spektru souvisejících aspektů týkajících se jejich každodenní údržby. Cílem je zachování a valorizace historického dědictví  v kontextu udržitelného rozvoje s ohledem na ochranu životního prostředí.

Metodiku řízení historických urbánních oblastí vytváří 13 partnerů v 8 různých zemí ve střední Evropě. Každá z nich řeší specifické problémy spojené se zachováním nemovitého dědictví, jako jsou například zemětřesení, znečištění, nadměrný cestovní ruch, energetická účinnost apod. Vyvinuté nástroje a metodiky budou přizpůsobeny místním potřebám.

Naším příspěvkem do projektu je informační video o přístupu města Mikulov k historickým budovám.

 

Projekt se věnuje několika pilotním oblastem. Slovenské město Poprad a italská Mantova jsou představeny v pilotním projektovém videu.

V druhém projektovém videu se seznámíte s oblastmi Bad Radkesburg a Karlovač.

Projekt probíhá od 1. 6. 2017 do 30. 11. 2019 a je financován programem Interreg CENTRAL EUROPE. BhENEFIT je součástí iniciativy 2018 European Year of Cultural Heritage.

První projektové video

 2. projektové video z Popradu

 

3. projektové video z Bad Radkesburg

 

 4. projektové video z Modeny

5. projektové video z chorvatského města Karlovač

6. projektové video z Bratislavy

 

7. projektové video z Baktaloranthaza

 

Následující video je výstupem best practice, tedy jde o příklady dobré praxe v ochraně movitého historického dědictví v městech zapojených do projektu.

Aktuální informace z řešení projektu můžete sledovat na facebooku nebo na webu projektu.

Projektový newsletter v anglickém jazyce si můžete přečíst zde č. 1, č. 2 pod odkazem, nejnovější číslo 3 vyšlo v listopadu 2018. Byl uveřejněn i letáček shrnující informace o projektu, nabízíme jej ke stažení v pdf v anglickém jazyce.