Climate-fit.city

Panevropské městské klimatické služby - Climate-fit.city

Cílem projektu je zpracovat systém, který by byl schopen předložit nejlepší vědecké dostupné údaje o klimatických podmínkách v takové podobě, která bude uchopitelná a použitelná pro územní plánování a pomůže tak koncovým uživatelům (veřejným i soukromým subjektům) lépe řešit důsledky změny klimatu v místním měřítku. Za koncové uživatele jsou považovány jak soukromé, tak veřejné subjekty. Do řešení projektu je celkem zapojeno 14 partnerů z 6 evropských zemí. Projekt je financován programem Evropské unie HORIZON 2020.