SURFACE

SURFACE - Smart Urban Reuse Flagship Alliances in Central Europe

Hlavní cíl projektu

Zlepšení environmentálního managementu a kvality života pro městské a příměstské oblasti prostřednictvím Re – Use parků, na jehož realizaci a provozu participuje řada stakeholderů z různých sektorů a oblastí.

Konkrétní cíle projektu SURFACE

1. Demonstrovat potenciál opětovného využití odpadů (například nábytku a dalších) produkovaných v prostorech měst a příprava strategie prevence vzniku odpadu a jeho zasazení do národních, regionálních i místních rámců.

2. Ilustrovat možnosti opětovného využití jako hlavní hnací síly pro udržitelnou spotřebu a udržitelný životní styl.

Co je to Re-Use Park?

Re-use park je místo – zařízení - určené nejen k recyklaci odpadu a jeho převedení na surovinu, ale i místo, kde lidé mohou výrobky i darovat, a ty se po drobné opravě prodávají za velmi výhodné ceny.

Celý koncept je nastaven tak, aby kromě zvýšení povědomí spotřebitelů o opětovném použití výrobků se demonstrovala skutečnost, že existuje vysoký podíl odpadu, který může být znovu použit, což ve výsledku může přispět ke zlepšení životního prostředí.

V rámci projektu vzniklo 6 reuse příběhů, tzv. stories.

Detailní informace o projektu a představení pilotní aktivity ve Vicenze na generálním setkání projektových partnerů z dubna 2019 můžete zhlédnout v následujícím videu.

V rámci projektu vzniklo inspirativní video o reuse aktivitách v partnerském městě Brně.

 

V rámci aktivit jsou realizovány i tematické workshopy.  Koukněte na video z workshopu v Ostravě, kdy děti vyráběly nové produkty ze starých věcí.

 

Díky projektu SURFACE vzniklo i instruktážní video pro mateřské školy.

 

V září 2018 se uskutečnilo projektové setkání ve Slovinsku. Co vše se na setkání probíralo, zachycují 2 následující videa.

 

Aktuální informace z řešení projektu můžete sledovat na facebooku nebo na webu projektu. Případně si přečíst v nejnovějším newsletteru.

Tisková zpráva k projektu SURFACE je ke stažení zde

Finální infografika projektu (D.C.6.2.) je ke stažení zde