5. ročník Ceny Jiřiny Bergatt Jackson 2021

Cena Jiřiny Bergatt Jackson 2021 za nejlepší diplomovou práci v oblasti územního rozvoje,  kterou vypisuje IURS – Institut pro udržitelný rozvoj sídel, z.s.

5. ročník soutěže – základní informace

Pátý ročník je stejně jako předchozí ročníky vypsán na počest paní Jiřiny Bergatt Jackson.

Paní Jiřina Bergatt Jackson posledních 15 let svého života věnovala úsilí o podporu udržitelného rozvoje sídel. Pro podporu této aktivity založila neziskovou organizaci IURS – Institut pro udržitelný rozvoj sídel a vyškolila řadu mladých začínajících urbanistů, regionalistů, pracovníků v oblasti strategického rozvoje, geografů a řadu dalších. IURS slaví v roce 2021 dvacet let od svého založení.

Tato cena je vypsána pro obhájené diplomové práce, které svým tématem korespondují s oblastí územního rozvoje a rozvoje sídel. Může se jednat o práci ryze teoretickou (například problematika lokalizačních teorií, ekonomické modely, územní plánování a řada dalších) ,ale i o diplomovou práci zaměřenou na rozvoj konkrétního území, konkrétní lokality a to jak z pohledu územně technického tak i z pohledu strategického rozvoje nebo problematiky sociálně ekonomické či urbanistické. Vzhledem k faktu, že se soutěž vzhledem k pandemické situaci v roce 2020 nekonala, akceptujeme diplomové práce obhájené v letech 2019, 2020 i 2021 (viz. Podmínky účasti).

Podmínky účasti:

Do pátého ročníku soutěže se mohou hlásit pouze diplomové práce (ne práce doktorské, nebo bakalářské).

Práce musí být obhájeny v období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2021.

Do soutěže se mohou studenti hlásit sami, nebo mohou být přihlášeni prostřednictvím svých vedoucích prací.

Počet přihlášených prací za jednu univerzitu, fakultu nebo obor není omezen.

Práce mohou být zaslány v tištěné verzi na adresu:
IURS – Institut pro udržitelný rozvoj sídel, z.s. Bulharská 1424/25, Ostrava – Poruba, 708 00 nebo v elektronické podobě na iurs@email.cz (i odkazem na úschovnu nebo jiný podobný sever). Je třeba doložit, že práce byla obhájena, dokladem může být potvrzení studijního oddělení nebo prostá kopie diplomu (přílohy k diplomu), ze které tato skutečnost vyplývá.

Práce musí být doručeny do 15.7.2021.

Odborná komise vybere do 25. 8. 2021 vítěznou práci. Výsledky soutěže budou zveřejněny na webu - www.iurs.cz. Do soutěže se každoročně hlásí na 20 prací z Česka i ze Slovenska.

V letošním jubilejním ročníku jsou mimořádně vypsány finanční odměny, a to:

1. místo - 5000 Kč

2. místo - 3000 Kč

3. místo - 1000 Kč

Všichni ocenění  (včetně čestných uznání) dále obdrží  diplom a drobné věcné ceny.

Složení komise je následující:

doc. Ing. Josef Honěk, Ph.D., Ing. Božena Schejbalová, CSc,  Mgr. Blanka Marková, Ph.D., Ing. Jiří Tylčer, CSc.,Ing. Mgr. Iva Tichá, Ph.D.

Slavnostní předání proběhne na podzim roku 2021 při příležitosti pořádaného semináře s tematikou udržitelného rozvoje sídel.