O nás

Nestátní nezisková organizace IURS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel z.s. byla založena v roce 2001. IURS se zabývá problematikou udržitelného rozvoje urbanizovaného území. 
Cílem IURS je:

  • poukázat na bariéry udržitelného urbánního rozvoje,

  • identifikovat a podporovat cesty vedoucí k dosažení integrovaného územního rozvoje,

  • iniciovat procesy vedoucí k vytvoření vhodných nástrojů udržitelného rozvoje území,

  • podporovat vytváření hlubšího oborového porozumění a expertízy,

  • poskytovat odborné know-how těm, kdo je potřebují,

  • zvýšit společenskou informovanost o podstatě problematiky udržitelného rozvoje.

V současnosti má IURS 30 členů, specialistů v řadě oborů souvisejících s rozvojem měst (urbánní rozvoj a urbánní regenerace, územní plánování, regenerace brownfields, architektura, ekologické aspekty urbánního rozvoje, právo, sociologie) se zkušenostmi s realizací mezinárodních projektů. IURS plní pomyslnou mezeru mezi akademickým sektorem a privátními poradenskými firmami, přičemž nabízí zkušenosti s advokacií nových přístupů v oblasti urbánní regenerace.