Projekty

IURS se podílel na řešení řady národních a mezinárodních projektů.

Název projektu

Počet
partnerů

Rozpočet

Zdroj financování

SUSREG

17

1.491.710 EUR

EU program IEE

BROWNTRANS

7

180.026 EUR

Leonardo da Vinci

Partnerství pro české brownfieldy

5

8.349.710 CZK

OPVK

CircUse

12

2.200.000 EUR

INTERREG IVB

BRIBAST

5

125.000 EUR

Leonardo da Vinci

RULS

1

40.000 EUR

Rockefeller Brothers Fund

SOCIAL POLIS

12

1.000.000 EUR

7th Framework Programme

Brownfieldy pro veřejnou správu

5

1.700.000 CZK

MMR

LEPOB

9

270.000

Leonardo da Vinci

EURODEMO

24

1.000.000 EUR

6th Framework Programme

Mezi výstupy IURS patří vzdělávací semináře, konference, workshopy, videa, odborné články a publikace.