BhENEFIT Info Day

Info Day projektu BhENEFIT - Nemovité dědictví a integrované nástroje pro udržitelné řízení historických urbánních oblastí proběhne v rámci dvoudenní konference „Brownfieldy jako příležitost“, která se uskuteční 11. a 12. října 2018 v Ostravě.

Info Day projektu BhENEFIT se bude konat od 15:30 do 17:00 hodin v Ústavu geoniky AV ČR, Studentská 1768, Ostrava – Poruba. 

BhENEFIT navrhuje komplexní přístup ke správě historických budov s přihlédnutím k širokému spektru souvisejících aspektů týkajících se jejich každodenní údržby. Cílem je zachování a valorizace historického dědictví  v kontextu udržitelného rozvoje s ohledem na ochranu životního prostředí. V rámci Info Day vystoupí zástupci IURS, jednoho ze 13 partnerů evropského projektu. BhENEFIT je podpořen programem Interreg CENTRAL EUROPE.

Účast na Info Day projektu BhENEFIT je BEZPLATNÁ.