BhENEFIT meeting v Popradu

Zástupci IURS se zúčastnili 2.meetingu projektu BhENEFIT ve dnech 9 . - 11. října 2017 v Popradu na Slovensku. Na programu byla první den večerní návštěva města Poprad, historické části Spišská Sobota. Následně proběhla prezentace města Poprad a jeho přístupu k udržitelnému rozvoji města. Druhý den proběhla studijní cesta do Bardějova spojená se setkáním se zástupci města a prezentací udržitelného rozvoje v historickém centru města. Po prohlídce historického centra města se účastníci přesunuli do Hervartova, kde byla připravena prohlídka dřevěného kostela. Na zpáteční cestě byla navštívena Spišská Kapitula, významné místo historie i přítomnosti Slovenska. Třetí den meetingu byl věnován intenzívní práci na úkolech projektu ve společenských prostorách resortu ve Vel´ké Lomnici. Zástupci IURS prezentovali přístup města Mikulova k řízení historických urbanizovaných oblastí.

BhENEFIT navrhuje komplexní přístup ke správě historických budov s přihlédnutím k širokému spektru souvisejících aspektů týkajících se jejich každodenní údržby. Cílem je zachování a valorizace historického dědictví  v kontextu udržitelného rozvoje s ohledem na ochranu životního prostředí. Projekt probíhá od 1. 6. 2017 do 30. 11. 2019 a je financován programem Interreg CENTRAL EUROPE.