Brownfieldy jako příležitost, seminář v rámci projektu LUMAT

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava pořádala 12. října ve spolupráci s IURS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel z.s. seminář Brownfieldy jako příležitost a rozvoj nejen koridoru Moravská brána. Hlavním programem semináře byla debata nad Akčním plánem pro regeneraci brownfields v Moravskoslezském kraji. 

V rámci semináře byly předány i ceny Jiřiny Bergatt Jackson. 1. Cena patří Ing. Miroslavu Vrtiškovi za diplomovou práci "Scénáře rozvoje v koridoru dálnice D3 ve Středočeském kraji." Práci obhájil na České zemědělské univerzitě v Praze, Fakulta životního prostředí, vedoucí práce prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Seminář se uskutečnil v konferenční místnosti Ústavu geoniky AV ČR v Ostravě - Porubě. Seminář se konal v rámci aktivit projektu LUMAT - Implementation of Sustainable Land Use in Integrated Environmental Management of Functional Urban Areas.  Projekt LUMAT CE89 je podpořen v rámci programu INTERREG CENTRAL EUROPE.