Cena Jiřiny Bergatt Jackson

IURS – institut pro udržitelný rozvoj sídel z.s. vyhlašuje

cenu Jiřiny Bergatt Jackson za nejlepší diplomovou práci v oblasti územního rozvoje

Cena je vypsána u příležitosti 2. výročí úmrtí paní Jiřiny Bergatt Jackson, která posledních 15 let svého života věnovala úsilí o  podporu udržitelného rozvoje sídel. Pro podporu této aktivity založila neziskovou organizaci IURS – Institut pro udržitelný rozvoj sídel a vyškolila řadu mladých začínajících urbanistů, regionalistů, pracovníků v oblasti strategického rozvoje a řadu dalších.

Tato cena je vypsána pro obhájené diplomové práce, které svým tématem korespondují s oblastí územního rozvoje a rozvoje sídel. Může se jednat o práci ryze teoretickou (například problematika lokalizačních teorií, ekonomické modely, území plánování  a řada dalších) ale i o diplomovou práci zaměřenou na rozvoj konkrétního území, konkrétní lokality a to jak z pohledu územně-technického, tak i z pohledu strategického rozvoje nebo problematiky sociálně ekonomické.

Podmínky účasti:

Do soutěže se mohou studenti hlásit sami, nebo mohou být přihlášeni prostřednictvím svých školitelů. Počet přihlášených prací za jednu univerzitu, fakultu nebo obor není omezen.

Práce musí být obhájeny v období od 1.1.2015 do 30.6.2016.

Práce mohou být zaslány v tištěné verzi na adresu:
IURS – institut pro udržitelný rozvoj sídel z.s.
Bulharská 1424/25, Ostrava – Poruba, 708 00 
nebo v elektronické podobě na
iurs@email.cz (i odkazem na úschovnu nebo jiný podobný server).

Je třeba doložit, že práce byla obhájena. Dokladem může být potvrzení studijního oddělení nebo prostá  kopie diplomu (přílohy k diplomu), ze které tato skutečnost vyplývá.

Práce musí být doručeny do 15.7.2016.

Odborná komise vybere do 15.8.2016 vítěznou práci. Výsledky soutěže budou zveřejněny na webu www.iurs.cz. Slavnostní předání ocenění proběhne 5.10.2016 u příležitosti pořádaného semináře.

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení