Fotosoutěž - projekt LUMAT

Projekt LUMAT vypisuje mezinárodní FOTOSOUTĚŽ. Je určena pro širokou i odbornou veřejnost ve všech partnerských zemích projektu, kterými jsou Polsko, Německo, Rakousko, Itálie, Česká a Slovenská republika.

Zadání fotosoutěže je netradiční - téma fotografií, které lze do fotosoutěže přihlásit, úzce souvisí s tématikou samotného projektu, kterou je integrovaný environmentální management, spolupráce ve využívání území s cílem vytvořit lepší místa pro život, problematika městských funkčních oblastí, jakož i problematika tzv. brownfieldů, kterými se označují opuštěné a většinou zanedbané pozemky, objekty, zemědělské nebo průmyslové stavby, areály různých podniků, výrobních a obchodních provozů, ale i parků a lesoparků, které již neslouží svému účelu a představují zátěž pro životní prostředí.

Lumat je mezinárodním projektem realizovaným v anglickém jazyce, proto jsou i kompletní pravidla této fotosoutěže zveřejněné v anglickém jazyce na webu projektu. Uzávěrka přijímání soutěžních fotografií je 21. prosince 2018. Fotografie zasílejte na adresu info@lumatproject.eu. 

Projekt LUMAT CE89 je podpořen v rámci programu INTERREG CENTRAL EUROPE.