IURS je partnerem nového Central Europe projektu LUMAT

Implementation of Sustainable Land Use in Integrated Environmental Management of Functional Urban Areas - LUMAT

Project index number:  CE89

Projekt LUMAT si klade za cíl implementovat integrované strategie řízení rozvoje funkčních území ("Funktional Areas Management Strategies"). Tyto strategie budou tvořeny ve spolupráci se zahraničními experty, zástupci veřejné správy i lokálními obyvateli. IURS se bude ve spolupráci s Agenturou pro regionální rozvoj, a.s. konkrétně zabývat územím Moravskoslezského kraje. 

LUMAT řeší 13 projektových partnerů ze 7 evropských zemí. Projekt byl zahájen 01.05.2016 a potrvá až do roku 2019.

LUMAT logo