SUSREG

V rámci výzvy EU programu IEE (Inteligentní evropské energie), priority 10.4.2, mezinárodní konsorcium 17ti partnerů z Nizozemí, Španělska, Itálie, Dánska, Kypru a ČR pracuje na projektu SUSREG („Stimulace udržitelného regionálního rozvoje pomocí strukturovaných přístupů“). IURS společně s Energetickou agenturou Vysočiny zastupuje v projektu Českou republiku.

Cílem projektu SUSREG je stimulovat udržitelný regionální rozvoj pomocí strukturovaných přístupů a rozšíření energetické efektivnosti z oblasti striktně energetických řešení na širší vizi zvažující urbanistické struktury, materiálové toky, aspekty zdraví obyvatel, kvality života a flexibility. V Nizozemí první zkušenosti takových přístupů vykazují velmi slibné výsledky. Záměrem projektu SUSREG je sdílet získané zkušenosti z Nizozemí se zkušenostmi získanými v regionech a městech jiných zemí, rozšířit nejlepší příklady praxe a adaptovat jejich novátorské přístupy pro místní využití. Nástroje projektu jsou zaměřeny zejména na ty, kdo se na přípravě regionálních/místních rozvojových aktivit podílejí. Pomůžou jim zpřístupnit, zvážit a komunikovat různé aspekty dotýkající se udržitelnějšího využívání území. Tyto nástroje by také měly napomoci vysvětlit ambice a výhody udržitelnějších přístupů využívání území a zakotvit je v úrovni těch, kdo o rozvojových procesech v území rozhodují.

Více informací naleznete na stránkách projektu www.susreg.eu.

SUSREG_Bilbaokonference AUÚP v Jeseníku 4/2015

 Konference AUÚP v Jeseníku 4/2015 - prezentace

 

Soubory ke stažení