Konference o degradaci a revitalizaci půdy přivedla do Olomouce vědce ze zemí Visegrádské čtyřky

Členka IURS, docentka Barbara Vojvodíková, přednesla na prestižní vědecké konferenci příspěvek v panelu
o příčinách degradace půdy a jejích důsledcích. Čtyřdenní konference se konala 10. - 13. 9. 2017 pod záštitou českého ministra zemědělství Mariana Jurečky na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Vedle českých vědců se tematice znečištění půdy věnovala i řada zahraničních odborníků. Ti si mimo účasti na odborných přednáškách prohlédli i výstavu kreseb Ireny Ráčkové „Barvy země“ a absolvovali workshop s tematiku aplikace GIS dat v kontrole půdy.

Barbara Vojvodíková přednesla ve své prezentaci náhled na brownfieldy jako možné ochránce půdy, respektive aktuální průběh řešení projektu LUMAT CE89, který vytváří strategii řízení pro zlepšení kvality životního prostředí v 7 sledovaných funkčních urbanizovaných územích ve vztahu k udržitelnému využití půdy. Do tohoto projektu je zapojeno celkem 13 partnerů ze 7 evropských zemí a je podpořen v rámci programu INTERREG CENTRAL EUROPE.