Mikulov a jeho Program rozvoje městských památkových rezervací

 

Evropský projekt BhENEFIT probíhá od 1. 6. 2017 do 30. 11. 2019 a je financován programem Interreg CENTRAL EUROPE. BhENEFIT navrhuje komplexní přístup ke správě historických budov s přihlédnutím k širokému spektru souvisejících aspektů týkajících se jejich každodenní údržby. Cílem je zachování a valorizace historického dědictví  v kontextu udržitelného rozvoje s ohledem na ochranu životního prostředí.

Metodiku řízení historických urbánních oblastí vytváří 13 partnerů v 8 různých zemí ve střední Evropě. 

Takzvanou pilotní oblastí v České republice je historické centrum města Mikulova. Už v roce 1952 bylo historické jádro Mikulova prohlášeno městskou památkovou rezervací. Vedla k tomu jedinečná poloha města, harmonie přírody s osídlením, mimořádná urbanistická a architektonická kvalita sídla a hodnota památkového fondu. V současné době se ve městě nachází téměř 200 historických a kulturních památek. Od roku 1982, kdy tehdejší Ministerstvo kultury vytyčilo legislativní prostor pro záchranu kulturního dědictví v Mikulově, bylo zpracováno několik významných dokumentů, které se týkaly regenerace městské památkové rezervace. Aktuálně v Mikulově platí tzv. Program rozvoje městských památkových rezervací, který je každoročně aktualizován a to návrhem akcí v rozpočtu města Mikulova na každý rok. Byl schválený zastupitelstvem v roce 2017 a platí až do roku 2022. 

16.5. 2018 proběha v Mikulově schůzka se zástupci města a IURS, na které byla deklarována vzájemná spolupráce při řešení projektu BhENEFIT a konkrétních úkolů v městské památkové rezervaci.