Návštěva Ostravska a Karvinska v rámci projektu V4RIT-SUARR

V rámci projektu V4RIT SUARR připravujeme na konec května 2024 (26.5. - 1.6.) návštěvu zástupců ukrajinských samospráv, neziskových organizací a agentur pro regionální rozvoj oblasti Karviné a Ostravy. Spolupráce je podpořena Visegrád Fund v rámci projektu zaměřeného na předání znalostí o transformaci hornických regionů.

Jednou z navštívených atraktivit bude i projekt POHO PARK GABRIELA. Historie POHO parku se začala psát v roce 2004, kdy došlo k ukončení těžby na Dole Gabriela. Díky svému unikátnímu postavení v regionu  v bezprostřední blízkosti kostela Petra z Alkantary  a díky zachovalým klíčovým budovám dolu . Byla tato lokality zařazena  v rámci přípravy porjektu POHO 2030 mezi klíčové lokality. Projekt POHO 2030 je garantován MSID- Moravskoslezské investice a development – regionální rozvojová agentura. Projekt POHO Park usiluje o vybudování důstojného centra pohornické krajiny, které nabídne zázemí nejen návštěvníkům dolu Gabriela, ale také přilehlého kostela sv. Petra z Alkantary. Jedná se o strategický projekt Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je revitalizovat území bývalého dolu Gabriela na nové centrum pohornické krajiny, POHO PARK GABRIELA. Areál bude mít celkovou rozlohu 22 hektarů a bude se rozprostírat od kostela svatého Petra z Alcantary (včetně blízké vodní plochy) až k bývalému dolu Gabriela.

V rámci projektu V4RIT-SUARR budou organizovány studijní návštěvy pro ukrajinské zúčastněné strany v Polsku, České republice a na Slovensku a také virtuální školy pro akademické pracovníky/studenty s cílem předat znalosti a zkušenosti z regionů V4 v transformaci, které budou mít zásadní význam pro obnovu Ukrajiny. Tři partneři z Polska, České republiky a Slovenska - IETU, IURS, SPECTRA spolu s partnerem UA NGU LEDA NET chtějí podpořit obnovu ukrajinských regionů zničených ruskou invazí. Partneři projektu naplánovali aktivity, jejichž cílem je co nejefektivnější přenos znalostí o různých aspektech transformace (sociálních, ekonomických a environmentálních).