Pozvánka na seminář "Aspekty udržitelného rozvoje v památkových rezervacích"

KDY? *21. 11. 2019, 13.00 - 16.00 hodin*

KDE? *PKC - Pražské kreativní centrum*, Staroměstské náměstí 4/1, zasedací
místnost "Tichý oddíl" (místnost 208, 2. patro)

Cílem semináře je získat zpětnou vazbu a expertní připomínky k aspektům
rozvoje historicky zastavěných území, zejména v památkových rezervacích.
Seminář bude zaměřen na potenciál obnovy památek z hlediska  energetické
efektivity, strukturálního přístupu a valorizace kulturních hodnot. Při
semináři budou využity materiály projektu BhENEFIT.

Samotné diskuzi budou předcházet tři prezentace:

1. Aktuality projektu BhENEFIT a management v historicky zastavěných
   územích (Jan Hladík, IURS),

2. Zkušenti Města Mikulov, příprava rekonstrukce Národního domu,
TIC (Marcela Hrbková, Město Mikulov),

3. Sdílení dalších příkladů z praxe v rámci projektu BhENEFIT (Karel Bařinka, IURS).

Projekt BhENEFIT navrhuje komplexní přístup ke správě historických budov s
přihlédnutím k širokému spektru souvisejících aspektů týkajících se jejich
každodenní údržby. Cílem je zachování a valorizace historického dědictví v
kontextu udržitelného rozvoje s ohledem na ochranu životního prostředí.
Metodiku řízení historických urbánních oblastí vytváří 13 partnerů v 8
různých zemí ve střední Evropě. Každá z nich řeší specifické problémy
spojené se zachováním nemovitého dědictví, jako jsou například zemětřesení,
znečištění, nadměrný cestovní ruch, energetická účinnost apod. Vyvinuté
nástroje a metodiky budou přizpůsobeny místním potřebám. Projekt se věnuje
několika pilotním oblastem. Projekt probíhá od 1. 6. 2017 do 30. 11. 2019 a
je financován programem Interreg CENTRAL EUROPE.