Pozvánka na seminář Rozvoj koridoru Moravská brána

IURS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel z.s.

ve spolupráci  s

Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava

 

 pořádá

 

Seminář  „Rozvoj koridoru Moravská brána“

s podtitulem „ Existující potenciál pro nové využití brownfieldů“.

 

Seminář navazuje na semináře pořádané v rámci Partnerství pro české brownfieldy.

 

Seminář se bude konat v konferenční místnosti Ústavu geoniky AV ČR,v.v.i.,

Ostrava - Poruba, Studentská 1768, 708 00,

dne 5. října 2016

  

Předběžný časový rozpis

1.      část

Severojižní koridor a Moravská brána  - 9:00 - 11:00

 

Předání ceny Jiřiny Bergatt Jacksonza nejlepší diplomovou práci v oblasti územního rozvoje

 

2.      část

Brownfieldy jako příležitost  - 11:30 - 13:30

 

Exkurze 14:00 - 15:30 bude upřesněno

 

Časy jsou zatím orientační.

 

Seminář je bez poplatku

Přihlášky je možno zasílat na

barbara.vojvodikova@vsb.cz

 

 

Seminář se uskuteční za podpory Moravskoslezského kraje. 

Nad seminářem převzal záštitu hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.