Pozvánka na workshop Modelování vlivu změn struktury krajiny na lokální teplotní změny

Workshop s ukázkou aplikace k modelování změn krajiny se uskuteční na půdě Ostravské univerzity v úterý 20. listopadu 2018 od 10:00 hodin na adrese - 30. dubna 22, Moravská Ostrava, místnost A 302 (3. patro).

Vývojem aplikace se zabývají odborníci v rámci evropského projektu Climate-fit.city. Cílem projektu je zpracovat systém, který by byl schopen předložit nejlepší vědecké dostupné údaje o klimatických podmínkách v takové podobě, která bude uchopitelná a použitelná pro územní plánování a pomůže tak koncovým uživatelům (veřejným i soukromým subjektům) lépe řešit důsledky změny klimatu v místním měřítku. Za koncové uživatele jsou považovány jak soukromé, tak veřejné subjekty. 

V rámci workshopu budou prezentovány rozvojové scénáře na úroveň teplotního stresu pro města Praha, Ostrava a Hodonín.

Workshop je zdarma a je nutné se na něj elektronicky přihlásit do 12.11 2018  na e-mailové adrese iurs@email.cz 

 

Více informací naleznete v příložené pozvánce.