Pozvánka na workshop - Návrh směrnic pro rozvoj v památkových zónách

Přijměte prosím pozvání na workshop pořádaný Institutem pro udržitelný rozvoj sídel a který se týká velmi aktuálního tématu: Návrh Směrnic pro rozvoj v památkových zónách.

Cílem je získat zpětnou vazbu a odborné připomínky ke směrnicím, které byly připraveny v rámci projektu BhENEFIT tak, aby vznikl použitelný dokument pro jednotlivé památkové zóny a rezervace měst a obcí České republiky.

Samotné diskuzi budou předcházet dvě prezentace:

  • Karel Bařinka (Institut pro udržitelný rozvoj sídel): téma: Informace o projektu BhENEFIT, co řeší, kdo jsou partneři a co je cílem projektu
  • Jan Hladík (Institut pro udržitelný rozvoj sídel): téma:  Návrh Směrnic / guidelines pro rozvoj památkově chráněných území měst a obcí

Následovat bude přibližně 90 minut trvající diskuze.

KDY? 2. 4. 2019, 14.00 - 16.00 hodin

KDE? PKC - Pražské kreativní centrum, Staroměstské náměstí 4/1, zasedací místnost "minuta" (2. patro)

Potvrďte prosím svoji účast. Pokud se nebudete moci zúčastnit přímo Vy, budeme rádi, když vyšlete své zástupce nebo zástupkyně.

Předpokládaná účast je 8-10 účastníků (IPR, OPP, NPU, Klub za starou Prahu).

Projekt BhENEFIT navrhuje komplexní přístup ke správě historických budov s přihlédnutím k širokému spektru souvisejících aspektů týkajících se jejich každodenní údržby. Cílem je zachování a valorizace historického dědictví v kontextu udržitelného rozvoje s ohledem na ochranu životního prostředí. Metodiku řízení historických urbánních oblastí vytváří 13 partnerů v 8 různých zemí ve střední Evropě. Každá z nich řeší specifické problémy spojené se zachováním nemovitého dědictví, jako jsou například zemětřesení, znečištění, nadměrný cestovní ruch, energetická účinnost apod. Vyvinuté nástroje a metodiky budou přizpůsobeny místním potřebám. Projekt se věnuje několika pilotním oblastem. Projekt probíhá od 1. 6. 2017 do 30. 11. 2019 a je financován programem Interreg CENTRAL EUROPE. 

Pozvánka je ke stažení zde.