Projekt LUMAT - setkání se zástupci Moravskoslezského kraje

V rámci projektu LUMAT proběhlo 8. února 2017 setkání se zástupci IURS a zástupci Moravskoslezského kraje. S Janem Krkoškou, náměstkem hejtmana kraje pro regionální rozvoj a turistický ruch a evropské fondy a operační programy a Martinem Radvanem, vedoucím odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu byly probírány aktivity a cíle projektu LUMAT v kontextu urbánního plánování a udržitelného územního rozvoje v regionu. 

Spolupráce mezi IURS a Moravskoslezským krajem bude nadále intenzivně pokračovat i mimo rámec projektu LUMAT.