Setkání partnerů projektu LUMAT v Bratislavě a Trnavě

Setkání projektových partnerů se uskutečnilo v období 20. - 23. března v Bratislavě a Trnavě. Projektové setkání bylo zahájeno administrativními a organizačními záležitostmi, jako jsou projektový management, komunikace v rámci projektu a jeho výsledků, reporting.

Další část setkání byla věnována návštěvě případového města Trnava. Architekt Tomáš Guniš prezentoval rozvoj města Trnava a potřebu zelených ploch pro jeho další rozvoj. Proto i pilotní projekt - část města Trnava-Štrky byl vybrán do projektu LUMAT s cílem vybudovat zelený park zaměřený na rekreaci ve funkčním městském území města Trnava. 

Zástupci projektu se také účastnili setkání s primátorem města Trnava, Peterem Bročkem, který projektu LUMAT vyjádřil svoji podporu.