V4 regiony podporují obnovu a rekonstrukci Ukrajiny

Tři partneři z Polska, České republiky a Slovenska - IETU, IURS, SPECTRA spolu s partnerem UA NGU LEDA NET chtějí podpořit obnovu ukrajinských regionů zničených ruskou invazí. Partneři projektu naplánovali aktivity, jejichž cílem je co nejefektivnější přenos znalostí o různých aspektech transformace (sociálních, ekonomických a environmentálních). Důležité budou otázky související s budoucím rozvojem regionů, novým využitím brownfieldů (včetně lokalit po těžbě), zejména v kontextu životního prostředí a kvality života obyvatel. Areály po těžebním průmyslu a dalších odvětvích mohou představovat vynikající potenciál pro budování postindustriálního cestovního ruchu, jak se to podařilo v zemích V4 (příklady v Polsku, České republice a na Slovensku). Cílem projektu je pomoci ukrajinským městům a regionům plánovat a realizovat regionální spravedlivou přestavbu a transformaci za účasti informovaných ukrajinských občanů.

V rámci projektu budou organizovány studijní návštěvy pro ukrajinské zúčastněné strany v Polsku, České republice a na Slovensku a také virtuální školy pro akademické pracovníky/studenty s cílem předat znalosti a zkušenosti z regionů V4 v transformaci, které budou mít zásadní význam pro obnovu Ukrajiny. 

Konzorcium projektu:

  • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Polska (koordinátor)
  • IURS – Institute for Sustainable Development of Settlement, Ostrawa, Republika Czeska
  • SPECTRA Centre of Excellence EU. Slovak University of Technology in Bratislava, Słowacja
  • NON-GOVERNMENTAL UNION LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCIES NETWORK, Lwów, Ukraina

 Odkaz na web projektu: https://ietu.pl/en/rit-surr-v4/