Vyhlášení ceny J. B. Jackson 2017

2. ročník Ceny Jiřiny Bergatt Jackson za nejlepší diplomovou práci v oblasti územního rozvoje

Druhý ročník je stejně jako první ročník vypsán na počest paní Jiřina Bergatt Jackson. Paní Jiřina Bergatt Jackson posledních 15 let svého života věnovala úsilí o podporu udržitelného rozvoje sídel. Pro podporu této aktivity založila neziskovou organizaci IURS – institut pro udržitelný rozvoj sídel a vyškolila řadu mladých začínajících urbanistů, regionalistů, pracovníků v oblasti strategického rozvoje a řadu dalších.

Tato cena je vypsána pro obhájené diplomové práce, které svým tématem korespondují s oblastí územního rozvoje a rozvoje sídel. Může se jednat o práci ryze teoretickou (například problematika lokalizačních teorií, ekonomické modely, územní plánování a řada dalších) ale i o diplomovou práci zaměřenou na rozvoj konkrétního území, konkrétní lokality, a to jak z pohledu územně technického, tak i z pohledu strategického rozvoje nebo problematiky sociálně ekonomické či urbanistické.

Podmínky účasti:

  • Do soutěže se mohou hlásit pouze diplomové práce ( ne práce doktorské , nebo bakalářské)
  • Práce musí být obhájeny v období od 1.7.2016 do 30.6.2017
  • Do soutěže se mohou studenti hlásit sami, nebo mohou být přihlášeni prostřednictvím svých školitelů
  • Počet přihlášených prací za jednu univerzitu, fakultu nebo obor není omezen.

Práce mohou být zaslány v tištěné verzi na adresu IURS – institut pro udržitelný rozvoj sídel z.s. Bulharská 1424/25, Ostrava – Poruba, 708 00 nebo v elektronické podobě na iurs@email.cz ( i odkazem na úschovnu nebo jiný podobný sever) Je třeba doložit, že práce byla obhájena, dokladem může být potvrzení studijního oddělení nebo prostá kopie diplomu (přílohy k diplomu), ze které tato skutečnost vyplývá.

Práce musí být doručeny do 15.7.2017.

Odborná komise vybere do 15.8.2017 vítěznou práci. Výsledky soutěže budou zveřejněny na webu - www.iurs.cz

Slavnostní předání proběhne 12.10.2017 u příležitosti pořádaného semináře. Vítěz obdrží diplom a pohár.

Do soutěže se v prvním ročníku přihlásilo celkem 16 prací z Česka i ze Slovenska celkem z osmi univerzit. Byla udělena jedna cena a čtyři čestná uznání.