Výsledky akčního plánu pro urbánní akupunkturu v Liptovském Mikuláši

Projektové partnerství projektu SALUTE4CE chce implementovat koncept městské environmentální akupunktury (UEA) spočívající v drobných intervencích do městského prostředí namísto rozsáhlých projektů, které zahrnují tisíce hektarů a obrovské náklady. Partnerství vyvinulo společnou metodiku a kritéria výběru jak míst, tak typů intervencí, které byly použity při zpracování akčních plánů pro 4 funkční městské oblasti (FUA). Tyto akční plány demonstrují aplikaci myšlenky UEA jako účinného a inovativního způsobu integrovaného environmentálního managementu ve FUA, aby bylo místo příjemnější pro život. Jedním z FUA bylo město Liptovský Mikuláš na Slovensku.

Akční plán, který byl vypracován v průběhu roku 2021, shromáždil návrhy veřejnosti a dalších zúčastněných stran. Zpracovateli akčního plánu a projektovými partnery byla vytvořena kritéria „potřeby“ a „vhodnosti“, na základě kterých byly návrhy hodnoceny. Konkrétní opatření byla konzultována také se znalostním partnerem - IURS. Celý proces byl ztížen probíhající pandemií.

Hlavní výzvou bylo získat konkrétní návrhy veřejnosti týkající se opuštěných míst“, říká Jana Kormaníková z města Liptovský Mikuláš. Tato „mise“ byla splněna díky aplikaci GIS. Aplikace GIS poskytovala:

- umístění lokalit na mapě,

- možnost vložit fotografii umístění a návrh řešení

- shrnutí návrhů ve formě tabulek a obecných map.

 

Ze strany veřejnosti přišlo prostřednictvím GIS aplikace a e-mailových podnětu na 114 návrhů lokalit k ozelenění.

4 pilotní oblasti budou zrealizovány v rámci projektu SALUTE4CE:

  • Zelená stěna na domu kultury
  • Sídliště Podbreziny
  • Náměstí Míru
  • Arboretum ZŠ Demenovská

"Další vybrané lokality budou realizovány v příštích letech v závislosti na výši městského rozpočtu," doplňuje Jana Kormaníková z Liptovského Mikuláše.

Více informací o projektu najdete na webu SALUTE4CE.