Výsledky virtuální zimní školy projektu V4RIT-SUARR

Virtuální zimní škola, která se konala 14. března 2023 v rámci projektu V4RIT-SURR, přilákala 144 účastníků z Ukrajiny, České republiky, Polska a Slovenska. Školení se zaměřilo na obnovu a rekonstrukci těžebních regionů s ohledem na klimatické a sociální změny. Přednášky vedli odborníci z různých institucí a byly zaměřeny na inovativní řešení v infrastruktuře a řízení posttěžebních oblastí. Cílem projektu je posílení ukrajinských místních vlád při přípravách na vstup do EU.

Posílení fungování ukrajinských místních vlád jako klíčových subjektů v procesech obnovy Ukrajiny a její přípravy na vstup do Evropské unie je nejdůležitějším cílem projektu V4RIT-SUARR, financovaného Visegrádským fondem.

Další informace o projektu V4RIT-SUARR jsou dostupné na - https://ietu.pl/en/rit-surr-v4/