Workshop urbánní akupunktury testoval možnosti ozeleňování městských ploch

Zástupci veřejné správy, neziskového sektoru, ale i aktivní občané se zúčastnili workshopu urbánní akupunktury, který se konal 18. srpna 2020 ve Velkých Pavlovicích. Workshop se konal v prostorách více než příhodných, v Ekocentru Trkmanka, které se dlouhodobě věnuje ekologickým tématům, životnímu prostředí a navíc má i zelenou střechu.

Cílem semináře bylo otestovat navrhované intervence zelené urbánní akupunktury, které mají vést k ozelenění městských prostor a ochlazování teplotních ostrovů. 

Mezinárodní projekt SALUTE4CE si klade za cíl zachovat a rozvíjet přírodní zdroje prostřednictvím integrovaného environmentálního managementu. Chce rozvíjet kapacity veřejného sektoru v oblasti pěstování lokální vegetace, která je resistentní vůči klimatickým změnám. Nejedná se o obrovský infrastrukturní projekt, spíše se zaměřuje na vybrané menší a nenákladné intervence v urbánním prostředí, které kopírují myšlenku zelené akupunktury. Projektoví partneři vytvoří metodologii a kritéria pro výběr vhodných míst a zvolenou intervenci.