Zelené intervence v Liptovském Mikuláši založené na participaci místních obyvatel

Město Liptovský Mikuláš je projektovým partnerem projektu SALUTE4CE a zároveň jednou z pilotních oblastí, kde proběhnou celkem 4 zelené intervence vedoucí ke zlepšení veřejného prostoru, a to v podobě zelené stěny na Domě kultury, dále proběhne revitalizace Náměstí Míru, ozelenění sídliště Podbreziny a nově bude vybudováno arboretum, tzv. Babiččina zahrádka. Na tvorbě konceptu Babiččiny zahrádky pracovali žáci a studenti MŠ a ZŠ Demänovská a výsledný návrh je založen přímo na přání dětí.

Do budoucí podoby Náměstí Míru a sídliště Podbreziny mohli zasáhnout obyvatelé města prostřednictvím ankety na Facebooku a hlasovacích lístků, které byly umístěny v budově městského úřadu. Město Liptovský Mikuláš dále pracuje na ozeleňování veřejných prostor prostřednictvím akčního plánu, který je zpracováván na základě zapojení zástupců veřejného i soukromého sektoru, neziskových organizací i místních obyvatel. Akční plán by měl vytipovat další vhodné lokality pro zásahy urbánní akupunktury, dále nastavit systém monitorování a hodnocení těchto zelených projektů vedoucích ke zlepšení kvality života ve městě. Akční plán by měl být hotový do podzimu 2021.

Salute4CE si klade za cíl zachovat a rozvíjet přírodní zdroje prostřednictvím integrovaného environmentálního managementu zelené a modré infrastruktury. K tomu mají napomoci právě drobné zelené intervence urbánní akupunktury. Na projektu pracuje 10 partnerů z 5 evropských zemí do roku 2022.

Pokud se chcete dozvědět více o projektu a existujících možných intervencí šetrných k přírodě, můžete se zúčastnit vzdělávacího online semináře, který se uskuteční 11. února 2021 online od 10:00 na tomto odkazu