SALUTE4CE

INTEGROVANÉ ENVIRONMENTÁLNÍ ŘÍZENÍ ZELENÝCH ÚZEMÍ VE FUNKČNÍCH URBANIZOVANÝCH OBLASTECH RESPEKTUJÍCÍ MYŠLENKU AKUPUNKTURY

Mezinárodní projekt SALUTE4CE si klade za cíl zachovat a rozvíjet přírodní zdroje prostřednictvím integrovaného environmentálního managementu. Chce rozvíjet kapacity veřejného sektoru v oblasti pěstování lokální vegetace, která je resistentní vůči klimatickým změnám. Nejedná se o obrovský infrastrukturní projekt, spíše se zaměřuje na vybrané menší a nenákladné intervence v urbánním prostředí, které kopírují myšlenku zelené akupunktury. Projektoví partneři vytvoří metodologii a kritéria pro výběr vhodných míst a zvolenou intervenci. IURS je vědomostním partnerem města Liptovský Mikuláš. 

Projekt byl zahájen v dubnu 2019 a byl ukončen v březnu 2022.

Urbánní akupunktura

Urbánní akupunktura propojuje environmentální a ekologické přístupy s architekturou. Technika čerpá svou filozofii z tradiční čínské medicíny a aplikuje ji na části města, které potřebují drobné ozelenění a zatraktivnění. Kultivovat veřejný prostor lze i pěstováním rostlin na balkonech a terasách. Více k tématu najdete v článku

Přírodě blízká řešení (anglicky natural based solutions NBS) jsou intervence inspirované přírodou, které jsou nákladově efektivní, současně poskytují environmentální, sociální a ekonomické výhody a pomáhají budovat odolnost. Taková řešení přinášejí do měst, krajin a mořských krajin více a rozmanitější povahu a přírodní prvky a procesy prostřednictvím lokálně přizpůsobených, systémově efektivních a efektivních zásahů. 

V rámci projektu byl vytvořen e-learningový kurz, který může kdokoliv absolvovat a po úspěšném vykonání testu získat certifikát speciality urbánní environmentální akupunktury. E-learningový kurz je dostupný v anglickém jazyce online. Kdo by se chtěl v tématu vzdělávat více, je dostupná kniha, handbook, také v elektronické podobě. 

Jedním z výstupů projektu je i pilotní projekt Babiččina zahrada, investice realizovaná v slovenském městě Liptovský Mikuláš. 

 

Projektové newslettery jsou dostupné online:

#1

#2

#3

#4

#5

#6

Projekt SALUTE4CE byl podpořen v rámci programu INTERREG CENTRAL EUROPE. Bližší informace najdete v anglickém jazyce na oficiálním webu projektu.