SALUTE4CE

INTEGROVANÉ ENVIRONMENTÁLNÍ ŘÍZENÍ ZELENÝCH ÚZEMÍ VE FUNKČNÍCH URBANIZOVANÝCH OBLASTECH RESPEKTUJÍCÍ MYŠLENKU AKUPUNKTURY

Mezinárodní projekt SALUTE4CE si klade za cíl zachovat a rozvíjet přírodní zdroje prostřednictvím integrovaného environmentálního managementu. Chce rozvíjet kapacity veřejného sektoru v oblasti pěstování lokální vegetace, která je resistentní vůči klimatickým změnám. Nejedná se o obrovský infrastrukturní projekt, spíše se zaměřuje na vybrané menší a nenákladné intervence v urbánním prostředí, které kopírují myšlenku zelené akupunktury. Projektoví partneři vytvoří metodologii a kritéria pro výběr vhodných míst a zvolenou intervenci.

Projekt byl zahájen v dubnu 2019 a bude ukončen v březnu 2022.

IURS je vědomostním partnerem města Liptovský Mikuláš. Jedním z výstupů projektu je i pilotní projekt Babiččina zahrada.

 

Projekt SALUTE4CE je podpořen v rámci programu INTERREG CENTRAL EUROPE. Bližší informace najdete v anglickém jazyce na oficiálním webu projektu.

První projektový newsletter je dostupný zde, druhý pod odkazem, třetí na webu projektu.